Bilgi Güvenliği Politikamız

27001 Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla;
e ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi,
e Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı,
e Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
e Sürekli iyileşmeyi,
e Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.